1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

D’una part, el proveïdor dels productes, TRANSPORTS GENERALS D’OLESA S.A.U. (Unipersonal) (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social en Nau 42. Poligon Industrial Can Singla 2
08640 Olesa de Montserrat, Barcelona, N.I.F. A08937971, telèfon d’atenció al client 937780088, i e-mail: info@gruptg.net, sent titular del lloc web www.gruptg.net , exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I d’una altra, l’Usuari – Client (d’ara endavant l’Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

2.PAGAMENTS
Pagament amb targeta de crèdit o dèbit. El prestador es reserva el dret de NO acceptar uns certs pagaments amb determinades targetes de Crèdit.
Pagament amb targeta de crèdit/dèbit:

El càrrec es realitza en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i una vegada s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament “lescomes” utilitza sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en comerç electrònic.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmesos directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrats en cap base de dades nostra. Estan únicament utilitzats en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de la nostra entitat financera, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb Vostè.

EL PROPIETARI es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client i adoptar les mesures que estimi oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren en la comanda.

3.ENTREGA
Excepte que s’indiqués el contrari expressament en la pàgina web, l’entrega dels productes es realitzarà sempre per via telemàtica, per exemple, mitjançant una confirmació de compra i un justificant d’entrada remesos a la direcció del correu electrònic indicada pel Client. El Client serà responsable de la validesa de la direcció del correu electrònic que faciliti i deurà velar pel correcte funcionament i la seguretat del programa de correu electrònic que utilitzi per rebre els Productes. El Client deurà assumir el risc de pèrdua dels productes enviats per via telemàtica des de el moment d’entrega del correu electrònic al proveïdor de correu del Client.

El Client sempre rebrà un correu electrònic de confirmació de la compra i un resum de la informació bàsica de la mateixa. Serà responsabilitat del Client conservar dit correu electrònic. Si el Client no rebés el correu electrònic de confirmació de compra dels productes sol·licitats, haurà de posar-se en contacte amb Transports Generals d’Olesa en el correu electrònic que figura en l’apartat “Contacte” de la pàgina web.

La confirmació de compra de bitllets conté un justificant d’accés o un enllaç a aquest justificant. El justificant d’accés imprès i/o visualitzat en un “Smartphone” (Codi QR), dona dret al Client a validar el seu bitllet al bus.

Cada justificant d’entrada es únic i no pot modificar-se, copiar-se o reutilitzar-se, excepte que s’indiqués expressament el contrari.

4.DEVOLUCIONS/CANCELACIONS

En realitzar la compra vostè adquirirà Bitllets que en qualsevol moment poden ser retornats, sempre que no hagin caducat.

El Prestador es guarda el dret a revisar el cas i així, poder desestimar la petició de devolució/cancel·lació.

Existeixen 3 canals per a realitzar devolucion:

– Enviant un correu electrònic a : info@gruptg.net

– Cridant a atenció al client al següent número de telèfon: 93 778 00 88

En un període mínim de 3 dies hàbils la devolució serà realitzada al compte associada a la targeta de Crèdit/dèbit que hagi utilitzat per a adquirir els bons.

Una vegada resolta la devolució recibiran la informació bé via correu electrònic o per missatgeria instantanea.

5.LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l’usuari (si és persona física).

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fur, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).